Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Roggen

Vilvoordelaan 72

1930 Zaventem

Hoofdapotheker: Leen Roggen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0443 149 052

Machtigingsnummer APB: 239502

Telefoonnummer: 02 720 86 81

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.